Rotaract

Rotaract kulüpleri, dünyaya barış, huzur ve uluslararası anlayış getirmeye yönelik küresel çabanın bir bütünüdür. Bu çaba topluluk düzeyinde başlar, ancak çalışmalarının bir sınırı bulunmamaktadır. Rotaraktörler, Uluslararası Rotary (UR) ve Rotary Vakfı‘ndan birçok kaynağa erişebilir. Rotary International, Rotaract kulüplerinin gelişimi için idari destek sağamaktadır.

Rotaract
Rotaract

Rotaract Tarihi

Rotaract, kısa ama dinamik geçmişinde hızla gelişmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki Rotary kulüpleri, 1960’ların başlarında kolej gençlik kulüplerinin toplum hizmeti projelerine sponsor olmaya başladı. 1967-68 UR başkanı Luther H. Hodges ve UR ​​Yönetim Kurulu, bu kulüp çalışmalarının uluslararası niteliğini kabul etti ve 1968’de Rotaract, Rotary kulüplerinin resmi programı olarak kabul görmüştür.
Birkaç yıl sonra, Rotaract programları, 150’den fazla ülke ve coğrafi bölgede 7.300 kulüpten oluşan güçlü bir uluslararası ağ oluşturmak için güçlenerek güçlendi. Rotaract’ın 145.000 erkek ve kız çocuğu (18-30 yaş), toplumlarının ihtiyaçları için çalışır ve kişisel ve profesyonel ilişkilere girer. dünyayı kavrayışlarını genişletir ve artırır.

Rotaractın amacı nedir?

Rotaract’ın hedefleri şunlardır:

 • Profesyonel ve kullanışlı çalışma performansı
 • Her eğitim dünyasını riske atarak saygınız için çabalamak
 • Her şeyi faydalı ve faydalı kabul etmek, hizmet için çalıştığını görmek
 • Ahlaki gözden geçirme ve sağlık bilincini teşvik etme
 • Topluluk ve sistem gereksinimleri, eğitim bölümleri ve eğitim bölümü hakkında daha fazla bilgi
 • Topluluğa hizmet etmek ve tüm insanlara yönelik iyi kullanım ve uluslararası bakış açısı için kişisel ve grup karşılaştırması

Rotaract Rotary Ailesine Nasıl Katıldı?

Rotary International, önde gelen iş adamları ve profesyonel kadın ve erkeklerden oluşan 31.000 Rotary Kulübü ve 1,2 milyondan fazla üyeden oluşan dünya çapında bir hizmet birimidir. Her Rotaract kulübü yerel bir Rotary kulübü tarafından desteklenmektedir. Bu sponsorluk, Rotary’nin gençlerin veya Yeni Nesillerin toplum yaşamına aktif olarak katılmaları ve mesleki gelişim fırsatlarına sahip olmaları gerektiğine olan inancının bir sonucudur.

Rotary International
Rotary International

Bir Rotaract kulübünde, bir Rotary kulübünün toplum içinde üstlenebileceği en önemli faaliyetlerden biridir. Rotaract programı, Rotary topluluklarının dinamik genç erkek ve kızları küresel toplulukla olduğu kadar kendi topluluklarıyla da konuşmalarına dahil etmelerini sağlar. Bunun için bir Rotary kulübünde enerjiye sahip olmak, yeni bakırlara projeler başlatmak ve örnek Rotary kulübü üyeleri oluşturmak için ilham verebilir.
Rotaract, kulüpleri yerel olarak yönetir ve finanse eder. Rotary kulüpleriyle hizmet alanı olarak çalışan Rotary sponsorları, önemli bir Rotary sponsorudur.

Rotaract Kulüpleri Neler Yapar?

Rotaract kulüpleri öncelikle kulüp üyelerinin ilgi alanlarına göre proje ve etkinlikler düzenler. Ancak Rotaract programında her kulübün farklı derecelerde üstlendiği üç tür faaliyet vardır; mesleki gelişim, liderlik gelişimi ve hizmet projeleri. Bu üç aktivite birlikte dengeli bir kulüp programı oluşturur ve her Rotaraktörün kişisel gelişimi için önemli gelişimsel deneyimler ve fırsatlar sunar.

Profesyönel geliştirme

Kulübün profesyonel gelişim çabaları, herkesin kendi topluluklarında ve işyerlerinde gelişimini yaygınlaştırmaktır. Bu, rotatorun ekonomik gelişimini ve hizmette hedeflenen hizmet noktasında projeye yardımın nasıl gösterilebileceğini amaçlamalıdır. Her Rotaract üyeliği, karakterlerine benzer şekilde işlenebilir kullanım avantajlarına sahiptir;

 • Profesyonel forumlar
 • İş teknolojisi güncellemesine katkı sağlamak
 • Yönetim ve pazarlama seminerleri ile gelişim
 • İş ve meslek etiği konulu konferanslar
 • Bir iş kurmak için finans ve kredi seçenekleri hakkında sunumlar

Sponsor Rotaryenler, iş dünyasına girme ve iş ve kariyer zorluklarının üstesinden gelme konusunda pratik tavsiyeler vererek Rotaraktörlerin mesleki gelişimini artırabilir. Ayrıca kulübün mesleki gelişim projelerini Rotary-Rotaract ortak projesine dönüştürmek Rotaraktörlerin Rotaryenleri daha iyi tanımasını sağlamaktadır.

Liderlik gelişimi

Bir kulübün liderlik geliştirme çabaları, yalnızca üyelerini kişisel yaşamlarında daha etkili liderler haline getirmeyi değil, aynı zamanda ilgili projeler üreterek onlara kulüpleri nasıl geliştireceklerini ve sürdüreceklerini öğretmeyi amaçlar. Kulüp liderlerinin yetiştirilmesinde üzerinde durulması gereken önemli hususlar şunlardır;

Topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmek

 • Rotaract programlarının potansiyel üyelere pazarlanmasını iyileştirme teknikleri
 • Üyeler arasında fikir birliği oluşturmak
 • Proje sorumluluklarının devredilmesi ve gerekli takibin sağlanması
 • Projenin tanıtımı ve reklamı için kanalların belirlenmesi
 • Kulüp gelişimini güçlendirmek için finansal kaynaklar bulmak
 • Proje başarılarının değerlendirilmesi

Hizmet Projeleri

Kendinden Önce Hizmet Rotary’nin en çok önem verdiği ilkesidir. Rotaract kulüp hizmet projeleri, yurt içinde ve yurt dışında yaşam kalitesinin artırılması amacı ile hazırlanmaktadır. Bu projeler genel olarak şiddet, uyuşturucu kullanımı, AIDS, açlık, çevre ve cehalet gibi zamanımızın en acil sorunlarını hedef alıyor. Her Rotaract kulübü, biri toplum hizmeti için, diğeri uluslararası anlayışın geliştirilmesine yardımcı olmak için yılda en az iki proje tamamlamalıdır. Her projeye kulüp üyelerinin tamamı veya çoğunluğu katılmalıdır.

Neden Rotaract Kulübü Kurmalısınız?

Bugünün gençleri yarının ebeveynleri, profesyonelleri, iş liderleri ve toplum liderleri olacak. Rotaract gibi programların yardımıyla toplumun sorumlu ve üretken üyeleri olmak için gerekli donanım ve becerilere katkıda bulunabilirler. Şimdi Rotary kulüplerinin geleceğe odaklanma, Gelecek Nesillere yeteneklerini denemeleri, becerilerini geliştirmeleri ve yaşamları boyunca karşılaşacakları önemli zorluklarla yüzleşmeleri için rehberlik etme zamanıdır. Rotaract programı, gelecek nesillerle paylaşmak için üyelerine yaşam becerileri aşılayabilir.

Türkiye’de Rotary Kulübü Sayısı / Roteryen Sayısı Ne Kadar?

Bu soruyu soruyorsanız Rotary’e Nasıl Girilir? sorusunu araştırıyorsunuzdur. Kısaca Türkiye’deki Rotary ile ilgili bilgi vermem gerekirse;

Ülkemizde ilk Rotary Kulübü 1954 yılında Ankara’da kurulmuştur. 1950-1952 yılları arasında gazeteciler Falih Rıfkı Atay, Ahmet Emin Yalman ve Prof. Şükrü Esmer başarısız girişimlerde bulundular.

1952’de Oğuzhan Koraltan tarafından ikinci bir girişim başlatıldı ve Ankara Rotary Kulübü 24 Mart 1954’te Nail Avunduk ve Doç. Mukbil Özyörük kurucu üye oldu. İlk Kulüp Başkanı Şahap Birgi’dir. 23 Mart 1955’te tüzüğünü alan Ankara Rotary Kulübü, Türkiye’nin Uluslararası Rotary’ye kayıtlı ilk Rotary Kulübüdür.

Bugün ülkemizde 2420, 2430 ve 2440 ilçelerinde 230 Rotary Kulübü bulunmaktadır. Böylece 1905 yılında Şikago’da ilk Rotary’nin kurulmasından yarım yüzyıl sonra Rotary Türkiye’deki faaliyetlerine başlamıştır. Bugün ülkemizde 5996 Rotaryen bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi edinmek için Wikipedia’da bulunan Rotaract Nedir? yazısını okuyabilirsiniz. Ayrıca diğer Sivil Toplum Kuruluşları Ve Amaçları? Dernekler Analizi yazımı okuyarak bir çok dernek ve vakıf hakkında bilgi edinebilirsiniz.

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.